Konkurs: „Ślubna Pracownia w obiektywie aparatu”

UWAGA, UWAGA, UWAGA!

Już dziś, z okazji pierwszego DNIA WIOSNY, przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego – WIELKI konkurs Ślubnej Pracowni!

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane organizacją swojego ślubu i wesela do udziału w konkursie fotograficznym.

Temat konkursu to: „Ślubna Pracownia w obiektywie aparatu”.

Ślubna Pracownia w obiektywie aparatu”.

Liczymy na Waszą kreatywność!

Konkurs rozpoczynamy 21.03.2016 i kończymy 25.03.2016 o godzinie 23:59.

Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda – KOORDYNACJA DNIA ŚLUBU I WESELA, o której więcej dowiecie się tu: koordynacja dnia ślubu i wesela

Po dalsze wskazówki odnośnie zadania, które na Was czeka zapraszamy na nasz profil facebooka.

REGULAMIN KONKURSU „Ślubna Pracownia w obiektywie”:

I. DEFINICJE

1. Organizatorem Konkursu „Ślubna Pracownia w obiektywie” jest sieć franczyzowa Ślubna Pracownia z siedzibą w Olsztynie, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, zamieści w komentarzach pod postem ogłaszającym konkurs, plik graficzny spełniający warunki regulaminu wraz z zaakceptowaniem regulaminu.

3. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą” jest Uczestnik, którego zgłoszone zdjęcie zostanie wybrane przez jury konkursu.

4. Nagrodą przyznawaną Zwycięzcy Konkursu, zwaną dalej „Nagrodą” jest voucher na usługę koordynacji ślubu i wesela wykonana przez konsultantów Ślubnej Pracowni.

II. PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs odbywa się na fanpage’u Ślubnej Pracowni na Facebook.

2. Konkurs rozpoczyna się 21.03.2016 i kończy się 25.03.2016 o godzinie 23:59.

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest w komentarzu do ogłoszonego konkursu wpisać treść ”Akceptuję regulamin konkursu” i dołączyć zdjęcie zgodne z założeniami Organizatora.

4. Uczestnik musi posiadać prawa autorskie do przesłanego zdjęcia. W przypadku, gdy wstąpi podejrzenie, że zdjęcie nie jest własnością Uczestnika, zgłoszenie zostanie usunięte, a Uczestnik zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia z galerii konkursowej, jeśli uzna, że zgłoszenie nie spełnia wymogów konkursowych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z galerii konkursowej zgłoszonej pracy, jeśli w subiektywnej ocenie Organizatora będzie ona mało wartościowa pod względem kreatywnym i jakościowym.

7. Zastrzegamy sobie prawo do kadrowania zdjęć i wprowadzania minimalnych korekcji.

8. Nagrodę przyzna jury, składające się z fotografów zaproszonych do komisji, którzy wspólnie wyłonią jednego zwycięzcę.

9. W trakcie trwania konkursu na fanpage’u na Facebooku Organizatora będą prezentowane sylwetki fotografów zaproszonych do jury.

10. Sposób promowania swojego zgłoszenia jest dowolny.

11. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym. Za zakłócanie uznaje się również prowadzenie dyskusji z organizatorem konkursu na jego profilu na Facebooku.

12. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, którego zdjęcie otrzymało najwyższa ilość punktów od jury.

13. Organizator ogłosi wyniki konkursu oraz zasady odbioru nagrody w ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. Informację o ogłoszeniu wyników niezwłocznie umieści na fanpage’u na Facebooku.

14. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

15. Nagrodę w konkursie otrzyma 1 uczestnik.

16. Zwycięzca zobowiązuje się pokryć koszt dojazdu konsultanta na miejsce wykonania usługi oraz zapewnić nocleg jeżeli miejsce wesela będzie oddalone więcej niż 50 km od siedziby konsultanta.

17. Uczestnik biorąc udział w konkursie, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora przesłanego zdjęcia w celach komercyjnych oraz zobowiązuje się po wykorzystaniu nagrody do przesłania do Organizatora opisu i opinii na temat wykonanej usługi.

18. Nagroda nie może być odsprzedawana i odstępowana a w szczególności wystawiana na licytację lub inną formę sprzedaży.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.

2. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: kontakt@slubnapracownia.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.

3. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

6. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 4 powyżej nie będą rozpatrywane.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.

2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: kontakt@slubnapracownia.pl.

5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: kontakt@slubnapracownia.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.

6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

7. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych. Ponieważ konkurs jest organizowany i emitowany za pośrednictwem Internetu a nagroda w nim przyznana nie przekracza nałożonego limity wartości jest zwolniona z podatku.

3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.

4. Regulamin jest dostępny na blogu Organizatora podanego przez Organizatora w opisie konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *